NCK GRUPA Customer Service Office:
Biuro Obsługi Klienta NCK GRUPA:
801-88-25-25, 694-95-99-66
Szanowni Państwo,
Informuje, że w związku z aktualną sytuacją związaną z „koronawirusem” i „odgórnymi”  komunikatami/ zalecaniami,
firma NCK GRUPA wdrożyła odpowiednie procedury mające na celu , zminimalizowanie  do ZERA, ryzyko infekcji w naszych biurach i obiektach które obsługujemy
W związku z powyższym zalecam:
– stosowanie się do komunikatów Firmy, GIS i innych organów Państwa,
– Dbanie  o siebie, regularne monitorowanie swojego i swoich bliskich stan zdrowia,
– używanie środków ochrony osobistej w firmie i w przestrzeni publicznej,
– przestrzeganie zasad higieny i profilaktyki,
– ograniczenie do minimum kontaktów z innymi osobami niezwiązanymi z firmą,
– ograniczenie wyjść na zewnątrz budynków biurowych do minimum,
– instruowanie/informowanie WYKONAWCÓW NCK GRUPA o szczególne zwrócenie uwagi na zasady higieny w trakcie wykonywania serwisów w tym o  konieczności dezynfekowania dłoni i narzędzi  po każdej czynności serwisowej i używanie środków ochrony osobistej,
– informowanie swoich bezpośrednich przełożonych o przypadkach kontaktu z osobami zakażonymi koronawirusem i z osobami poddanej kwarantannie (nie chodzi o napiętnowanie takiej osoby ale o cel nadrzędny „”ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa” dla naszego wspólnego dobra)
– dezynfekowanie wszelkich przesyłek kurierskich/pocztowych,
Wdrożenie w/w zaleceń na każdym etapie realizacji obsługiwanych zleceń pozwoli   NAM WSZYSTKIM bezpiecznie przetrwać ten okres.
Z poważaniem
Jacek Kupidura – Prezes Zarządu
Warszawa 2020.05.01