NCK GRUPA Customer Service Office:
Biuro Obsługi Klienta NCK GRUPA:
801-88-25-25, 694-95-99-66

AUDYTY

NCK GRUPA wykonuje audyty:

R

stanu technicznego i oceny parametrów sieci elektrycznej na obiekcie

R

wewnętrznych instalacji elektrycznych

R

instalacji teletechnicznych

R

oświetlenia

R

audyty bezpieczeństwa.

audyty nck

AUDYTY elektryczne tele-techniczne oświetlenia bezpieczeństwa

Audyt stanu technicznego i oceny parametrów sieci elektrycznej na obiekcie

 

Usługa ta obejmuje następujący zakres czynności:

Pomiar i rejestrację wielkości elektrycznych w sieci zasilającej obiekt w tym:
– pomiar prądu (obciążeń prądowych)
– pomiar napięcia w sieci zasilającej
– pomiar mocy czynnej/biernej
– pomiar energii
– pomiary harmonicznych
– pomiar współczynnika tętnień
– zaniki napięć
– inne parametry sieci

Zebrane dane są przesyłane do komputera gdzie podlegają dalszej obróbce przy pomocy specjalistycznego oprogramowania.

Przygotowane w ten sposób dane pozwalają na :

– ocenę jakości dostarczanej energii elektrycznej
– analizę zapotrzebowania mocy
– analizę obciążeń w trakcie doby, tygodnia, miesiąca
– analizę obciążeń fazowych
– stworzenie koncepcji poprawy funkcjonowania istniejącej sieci
– obniżenie kosztów eksploatacji poprzez wykonanie zalecanych zmian.

Audyt instalacji teletechnicznych

 

Usługa ta obejmuje sprawdzenie parametrów instalacji oraz jej stanu poprzez:
– ocenę fizycznego stanu instalacji
– pomiary okablowania

Zebrane dane są analizowane przez specjalistów. Przygotowane w ten sposób raporty pozwalają na:
– ocenę jakości i sprawności instalacji
– wykonanie niezbędnych ulepszeń i napraw
– stworzenie koncepcji poprawy funkcjonowania istniejącej instalacji
– obniżenie kosztów eksploatacji poprzez wykonanie zalecanych zmian

Audyty instalacji oświetlenia

 

Usługa ta obejmuje sprawdzenie parametrów instalacji oraz jej stanu poprzez:
– sprawdzenie jakości stosowanych źródeł światła
– wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia
– wykonanie pomiarów oświetlenia awaryjnego.

Zebrane dane są analizowane przez specjalistów. Przygotowane w ten sposób raporty pozwalają na:
– zachowanie norm dotyczących minimalnej wartości natężenia światła
– ujednolicenie źródeł światła
– poprawę jakości oświetlenia
– wykonanie niezbędnych ulepszeń i napraw
– stworzenie koncepcji poprawy funkcjonowania istniejącej instalacji
– obniżenie kosztów eksploatacji poprzez wykonanie zalecanych zmian

Audyty bezpieczeństwa

 

Usługa ta obejmuje analizę zagrożeń, ocenę poziomu bezpieczeństwa i zabezpieczeń, poprzez:
– wykonanie pełnego przeglądu instalacji SSWiN, KD, CCTV
– sprawdzenie „szczelności” istniejących systemów
– sprawdzenie przydatności i wykorzystania istniejących systemów przez służby ochrony

Zebrane dane są analizowane przez specjalistów.

Przygotowane w ten sposób raporty pozwalają na:
– znaczącą poprawę poziomu bezpieczeństwa
– poprawę funkcjonowania istniejących systemów po wykonaniu zalecanych zmian
– skuteczniejsze wykorzystanie służb ochrony korzystających z systemów zabezpieczeń
– zmniejszenie poziomu strat
– wykonanie niezbędnych ulepszeń i napraw
– stworzenie jak najlepszej koncepcji poprawy funkcjonowania istniejącej instalacji