NCK GRUPA Customer Service Office:
Biuro Obsługi Klienta NCK GRUPA:
801-88-25-25, 694-95-99-66
Szanowni Państwo
W dniu 25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych  wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO).
Zgodnie z nowymi przepisami informujemy że NCK Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-756 Warszawa) przy ul. Przasnyskiej 6a (NCK GRUPA ) jako administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, osób fizycznej, podmiotów (w znaczeniu osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) oraz wskazanych przedstawicieli (osób fizycznych) przez podmiot do kontaktu przy realizacji usługi, wykonywanej przez NCK.
Wykonując obowiązek opisany w art. 13 RODO, w załączniku przesyłamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, której adresatem są Państwo jako osoby fizyczne, podmioty
(w znaczeniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz wyznaczeni przedstawiciele podmiotów, będące osobami fizycznymi.
W przypadku pytań dotyczących niniejszego pisma i jego załączników, a także w celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji dotyczącej zasad przetwarzania danych osobowych przez NCK GRUPA  prosimy o kontakt pod adresem email: rodo@nckgrupa.pl Przesyłając zapytanie prosimy w tytule wiadomości o podanie numeru umowy / numeru Klienta, który pozwoli Nam na zidentyfikowanie osoby pytającej. Podanie jednego ze wskazanych numerów jest warunkiem koniecznym do uzyskania odpowiedzi.RODOZ wyrazami szacunku
Jacek Kupidura – Prezes Zarządu