NCK GRUPA Customer Service Office:
Biuro Obsługi Klienta NCK GRUPA:
801-88-25-25, 694-95-99-66
Szanowni Państwo
Firmy z  NCK GRUPA  działają odpowiedzialnie i są  ubezpieczone od wszystkich ryzyk.
sumą gwarancyjna polisy NCK GRUPA Sp.z o.o.  wynosi   3 mln złotych
INFORMACYJNIE Kopie polis są dostępne dla  osób zainteresowanych, po złożeniu wniosku do Biura Obsługi Klienta NCK GRUPA.