NCK GRUPA - ogólnopolskie pogotowie techniczne

Biuro Obsługi Klienta NCK GRUPA
tel: 801-88-25-25
tel: 694-95-99-66

POMIARY

Oferta   firmy  NCK GRUPA    w  zakresie  prac   kontrolno-pomiarowych    instalacji elektrycznych obejmuje zarówno czynności mające na celu przygotowanie instalacji (urządzeń) do wykonania pomiarów oraz same prace pomiarowe i obejmuje:
 
 • przegląd, konserwację oraz badania i pomiary urządzeń głównych rozdzielni    zasilających 0,4kV w tym wyłączniki główne i systemy SZR
 • przegląd, konserwację oraz badania i pomiary rozdzielni elektrycznych 0,4kV
 • przegląd, konserwację oraz badania i pomiary baterii kondensatorów 0,4kV
 • przegląd oraz badania i pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodów 1-fazowych   i 3-fazowych
 • badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji, gniazd   zasilających i urządzeń
 • badania i pomiary parametrów wyłączników różnicowo - prądowych
 • badania i pomiary instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • badania instalacji kamerą termowizyjną, rejestrując termogramy czyli rozkład temperatur na badanych urządzeniach elektrycznych
 • przegląd i konserwacje systemów bezpieczeństwa
 • przegląd oraz konserwację klimatyzacji i ogrzewania
 • pomiary i konserwacje instalacji antenowych


Wyżej wymienione badania i pomiary wykonujemy w terminach i zakresach zgodnie z obowiązującymi
aktualnie przepisami prawa i normami, Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o Ochronie Pożarowej.

Z przeprowadzonych czynności sporządzamy pisemne protokoły, które są przekazywane
naszym klientom.
Osoby wykonujące w/w czynności posiadają niezbędne kwalifikacje
i aktualne uprawnienia.

Biura Obslugi

tel      (48)694 599 966               fax   (22)398-18-22
e-mail:   nck@nckgrupa.pl

Nowości

NCK GRUPA działa nie tylko w Polsce, od tego roku obsługujemy także obiekty na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech i na Litwie wkrótce będziemy na Łotwie i Estonii.