NCK GRUPA - ogólnopolskie pogotowie techniczne

Biuro Obsługi Klienta NCK GRUPA
tel: 801-88-25-25
tel: 694-95-99-66

AUDYTY

NCK GRUPA wykonuje audyty:

• stanu technicznego i oceny parametrów sieci elektrycznej na obiekcie
• wewnętrznych instalacji elektrycznych
• instalacji teletechnicznych
• oświetlenia
• audyty bezpieczeństwa.


Audyt stanu technicznego i oceny parametrów sieci elektrycznej na obiekcie

Usługa ta obejmuje następujący zakres czynności:

Pomiar i rejestrację wielkości elektrycznych w sieci zasilającej obiekt w tym:
- pomiar prądu (obciążeń prądowych)
- pomiar napięcia w sieci zasilającej
- pomiar mocy czynnej/biernej
- pomiar energii
- pomiary harmonicznych
- pomiar współczynnika tętnień
- zaniki napięć
- inne parametry sieci

Zebrane dane są przesyłane do komputera gdzie podlegają dalszej obróbce przy pomocy
specjalistycznego oprogramowania.

Przygotowane w ten sposób dane pozwalają na :

- ocenę jakości dostarczanej energii elektrycznej
- analizę zapotrzebowania mocy
- analizę obciążeń w trakcie doby, tygodnia, miesiąca
- analizę obciążeń fazowych
- stworzenie koncepcji poprawy funkcjonowania istniejącej sieci
- obniżenie kosztów eksploatacji poprzez wykonanie zalecanych zmian.


Audyt instalacji teletechnicznych

Usługa ta obejmuje sprawdzenie parametrów instalacji oraz jej stanu poprzez:
- ocenę fizycznego stanu instalacji
- pomiary okablowania

Zebrane dane są analizowane przez specjalistów. Przygotowane w ten sposób raporty
pozwalają na:
- ocenę jakości i sprawności instalacji
- wykonanie niezbędnych ulepszeń i napraw
- stworzenie koncepcji poprawy funkcjonowania istniejącej instalacji
- obniżenie kosztów eksploatacji poprzez wykonanie zalecanych zmian


Audyty instalacji oświetlenia

Usługa ta obejmuje sprawdzenie parametrów instalacji oraz jej stanu poprzez:
- sprawdzenie jakości stosowanych źródeł światła
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia
- wykonanie pomiarów oświetlenia awaryjnego.

Zebrane dane są analizowane przez specjalistów. Przygotowane w ten sposób raporty
pozwalają na:
- zachowanie norm dotyczących minimalnej wartości natężenia światła
- ujednolicenie źródeł światła
- poprawę jakości oświetlenia
- wykonanie niezbędnych ulepszeń i napraw
- stworzenie koncepcji poprawy funkcjonowania istniejącej instalacji
- obniżenie kosztów eksploatacji poprzez wykonanie zalecanych zmian


Audyty bezpieczeństwa

Usługa ta obejmuje analizę zagrożeń, ocenę poziomu bezpieczeństwa i zabezpieczeń,
poprzez:
- wykonanie pełnego przeglądu instalacji SSWiN, KD, CCTV
- sprawdzenie „szczelności” istniejących systemów
- sprawdzenie przydatności i wykorzystania istniejących systemów przez służby
ochrony

Zebrane dane są analizowane przez specjalistów.

Przygotowane w ten sposób raporty pozwalają na:
- znaczącą poprawę poziomu bezpieczeństwa
- poprawę funkcjonowania istniejących systemów po wykonaniu zalecanych zmian
- skuteczniejsze wykorzystanie służb ochrony korzystających z systemów zabezpieczeń
- zmniejszenie poziomu strat
- wykonanie niezbędnych ulepszeń i napraw
- stworzenie jak najlepszej koncepcji poprawy funkcjonowania istniejącej instalacji

Biura Obslugi

tel      (48)694 599 966               fax   (22)398-18-22
e-mail:   nck@nckgrupa.pl

Nowości

NCK GRUPA działa nie tylko w Polsce, od tego roku obsługujemy także obiekty na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech i na Litwie wkrótce będziemy na Łotwie i Estonii.