NCK GRUPA - ogólnopolskie pogotowie techniczne

Biuro Obsługi Klienta NCK GRUPA
tel: 801-88-25-25
tel: 694-95-99-66

Ważny KOMUNIKAT maj 2020 - koronawirus.

Szanowni Państwo,
Informuje, że w związku z aktualną sytuacją związaną z "koronawirusem" i "odgórnymi"  komunikatami/ zalecaniami,
firma NCK GRUPA wdrożyła odpowiednie procedury mające na celu , zminimalizowanie  do ZERA, ryzyko infekcji w naszych biurach i obiektach które obsługujemy
W związku z powyższym zalecam:
- stosowanie się do komunikatów Firmy, GIS i innych organów Państwa,
- Dbanie  o siebie, regularne monitorowanie swojego i swoich bliskich stan zdrowia,
- używanie środków ochrony osobistej w firmie i w przestrzeni publicznej,
- przestrzeganie zasad higieny i profilaktyki,
- ograniczenie do minimum kontaktów z innymi osobami niezwiązanymi z firmą,
- ograniczenie wyjść na zewnątrz budynków biurowych do minimum,
- instruowanie/informowanie WYKONAWCÓW NCK GRUPA o szczególne zwrócenie uwagi na zasady higieny w trakcie wykonywania serwisów w tym o  konieczności dezynfekowania dłoni i narzędzi  po każdej czynności serwisowej i używanie środków ochrony osobistej,
- informowanie swoich bezpośrednich przełożonych o przypadkach kontaktu z osobami zakażonymi koronawirusem i z osobami poddanej kwarantannie (nie chodzi o napiętnowanie takiej osoby ale o cel nadrzędny ""ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa" dla naszego wspólnego dobra)
- dezynfekowanie wszelkich przesyłek kurierskich/pocztowych,
Wdrożenie w/w zaleceń na każdym etapie realizacji obsługiwanych zleceń pozwoli   NAM WSZYSTKIM bezpiecznie przetrwać ten okres. 
Z poważaniem
Jacek Kupidura - Prezes Zarządu
Warszawa 2020.05.01

Biura Obslugi

tel      (48)694 599 966               fax   (22)398-18-22
e-mail:   nck@nckgrupa.pl

Nowości

NCK GRUPA działa nie tylko w Polsce, od tego roku obsługujemy także obiekty na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech i na Litwie wkrótce będziemy na Łotwie i Estonii.